Osoba prowadząca działalność gospodarczą może zaliczyć w koszty podatkowe wydatki związane są ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością – PIT

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23…

16. Osoba prowadząca działalność gospodarczą może zaliczyć

Kategorie: PIT.