Spory z ZUS – ustalanie wartości przedmiotu sporu przy skardze kasacyjnej do SN

Wartość przedmiotu sporu, od której zależy możliwość złożenia skargi kasacyjnej 
do Sądu Najwyższego, liczy się oddzielnie dla każdego pracownika. Taką tezę zawiera uchwała SN z dnia 12 czerwca 2014 r. sygnatura akt: II UZP 1/14.

Sąd Najwyższy zajął się sprawą przedsiębiorcy, któremu ZUS nakazał zapłatę zaległych składek od wynagrodzeń kilku pracowników. Razem z odsetkami należności przedsiębiorcy przekraczały 27 tys. zł. Choć ZUS wydał decyzje nakazujące zapłatę zaległości oddzielnie dla każdego z pięciu pracowników, sąd rozpatrujący odwołania na podstawie art. 219 kodeksu postępowania cywilnego połączył te sprawy do wspólnego rozpoznania. Decyzje dotyczyły bowiem jednego przedsiębiorcy – płatnika składek od wynagrodzeń pracowników. Zaległości powstały w tym samym okresie, ze względów ekonomiki procesowej nie było więc sensu rozpatrywać ich oddzielnie.

Po niekorzystnych rozstrzygnięciach sądowych przedsiębiorca chciał złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, jednak sąd apelacyjny odmówił mu przekazania skargi, gdyż wartość przedmiotu sporu poszczególnych pracowników nie przekraczała 10 tys. zł. A taki jest, zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, limit wartości przedmiotu sporu, powyżej którego można złożyć skargę kasacyjną do SN.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
f
oto: www.sn.pl