Rolnicy będą mogli sprzedawać przetworzone produkty z własnego gospodarstwa na preferencyjnych warunkach

W dniu 10 czerwca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w sejmie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o swobodzie działalności gospodarczej oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia autorstwa posłów PSL. Projekt przewiduje między innymi nowelizację ustawy o podatku od osób fizycznych poprzez rozszerzenie pojęcia działalności rolniczej i tym samym wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym produktów przetworzonych sprzedawanych przez rolników i sprzedawanych na małą skalę bezpośrednio konsumentom.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami rolnicy mogą sprzedawać na małą skalę, bez rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego, nieprzetworzone produkty roślinne i zwierzęce, pochodzące z własnego gospodarstwa tj.: zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby, mleko, jaja, miód, ryby, drób, zajęczaki, jak również produkty roślinne w postaci kiszonej lub suszonej. Natomiast  wytwarzanie i sprzedaż produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie przetworzonym stanowi – zgodnie z obowiązującym prawodawstwem – działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. o ile jest wykonywana w celach zarobkowych, w sposób zorganizowany i ciągły. Dochód z tej działalności może jednak korzystać ze zwolnienia od podatku, przy spełnieniu warunków art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw lub hodowli (działalności rolniczej), nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka, uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa. Zwolnieniu podlegają również dochody ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych – ze zbioru dokonywanego osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny. Proponowana nowelizacja rozszerza wskazany wyżej katalog o produkty wytworzone w ramach gospodarstwa rolnego, o ile produkcja ta ma charakter uboczny i związany z prowadzonym gospodarstwem rolnym – będą to takie produkty jak: pieczywo, wędliny, dżemy, kompoty i sery.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.