Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usługi cateringowej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego. Jednakże w myśl art. 88 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabycia przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. Na tym tle powstał spór, czy wyłącznie z prawa do odliczenia, o którym mowa powyżej, obejmuje również nabycie usługi cateringowej.

W interpretacji indywidualnej z dnia 4 kwietnia 2016 r. (IBPP1/4512-243/16/AW) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że usług cateringowym nie można utożsamiać z usługami gastronomicznymi. Organu wskazał, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje usług gastronomicznych oraz cateringowych i odwołał się do definicji słownikowych tych pojęć, wskazując, że „(…) Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego PWN (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.) usługa gastronomiczna polega na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu, w którym jest on przyrządzany, tj. w restauracji, czy innym lokalu.(…) Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego (Słownik języka polskiego PWN, www.sjp.pwn.pl), katering to „usługa polegającą na przygotowywaniu i dostarczaniu na zamówienie gotowych potraw lub na organizacji przyjęć”.” Organ odwołał się również do klasyfikacji PKWiU, zauważając, że „(…) W klasyfikacji tej ustawodawca w dziale 56 sklasyfikował „Usługi związane z wyżywieniem”; w grupowaniu 56.10 – „Usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych”, w ramach którego mieści się symbol 56.10.11.0 – „Usługi przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach”, natomiast w grupowaniu 56.21 – „Usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)”, w ramach którego mieści się symbol 56.21.19.0 – „Usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)”.”

Wobec powyższego Organ stwierdził, że usługi cateringowe nie są objęte wyłączeniem, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji – pod warunkiem spełnienia ogólnej przesłanki z art. 86 ust. 1 tej ustawy – podatek naliczony wynikający z tytułu nabycia usług cateringowych podlega odliczeniu.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.