Nieodpłatne przekazanie klientom próbki w postaci kartonu zawierającego kilka sztuk tego samego towaru

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega nieodpłatne przekazanie klientom próbki w postaci kartonu zawierającego kilka sztuk tego samego towaru.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 26 lutego 2016 r., nr IPTPP1.4512.1.2016.2.AK rozpatrzył sprawę dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania tym podatkiem nieodpłatnego przekazania klientom próbki w postaci kartonu zawierającego kilka, kilkanaście sztuk tego samego towaru oraz braku opodatkowania nieodpłatnego przekazania klientom próbki w postaci kartonu zawierającego mix produktów zawierający kilka, kilkanaście sztuk różnych towarów. Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik chciał wdrożyć strategię marketingową, która polegałaby na wysyłaniu do klientów próbek towarów. Możliwość przetestowania przez nabywców produktów miałaby na celu promowanie marki oraz zapewnienie wzrostu sprzedaży. Próbki miałyby postać kartonu produktów, zawierającego te same towary, lub kartonu produktów zawierającego różne towary, stanowiącego mix towarów właściwych. W skład kartonu zawierającego te same towary wchodziłoby kilka (5-20) mrożonych produktów piekarniczych tego samego rodzaju, natomiast w skład kartonu zawierającego mix towarów kilka (5-20) mrożonych produktów piekarniczych różnego rodzaju. Podatnik zamierzał więc wprowadzić planowaną strategię marketingową celem zwiększenia sprzedaży mrożonych produktów piekarniczych na rynku. Przekazanie towarów objętych pytaniami następuje wyłącznie w celach promocyjnych. Organ podatkowy stanął na stanowisku, że przekazanie zarówno kartonu produktów, zawierającego te same towary jak i kartonu produktów zawierającego różne towary, stanowiącego mix towarów jest w pełni uzasadnione, ponieważ potrzeba kampanii promocyjnej wymaga użycia i pokazania pełnowartościowego produktu, jakim klient byłby zainteresowany. Zdaniem organu przekazanie kartonu produktów, zawierającego te same towary (5-20 sztuk) lub kartonu produktów zawierającego różne towary (5-20 sztuk), spełnia definicję próbki określonej w art. 7 ust. 7 ustawy i w konsekwencji ich przekazanie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Reasumując należy wiec uznać, że nieodpłatnie przekazane przez spółkę kartonów produktów, zawierających te same towary (kilka sztuk) oraz kartonów produktów zawierających różne towary, stanowiące mix towarów stanowią próbki, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, wyłączone z opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy. Zatem przekazanie przedmiotowych towarów, które stanowią próbki w rozumieniu art. 7 ust. 7 tej ustawy, nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.