Pomysły na nowe obciążenia podatkowe w Rosji

Nowe podatki dla najbogatszych Rosjan. Nowym pomysłem Rosjan na dodatkowe dochody jest wprowadzony z początkiem 2014 r. podatek od luksusowych samochodów. To właściwie jedyna tegoroczna zmiana będąca bezpośrednim zwiększeniem obciążeń podatkowych najbogatszych Rosjan. W najbliższych latach prawdopodobnie w Rosji zostanie wprowadzony także podatek katastralny.

Realnie podatek nałożony na posiadaczy luksusowych samochodów nie będzie mieć praktycznie żadnego wpływu na stan finansów najzamożniejszych mieszkańców Rosji. Oficjalne szacunki zakładają, że przychody z tytułu nowej daniny przyniosą wzrost wpływów podatkowych o równowartość ok. 370 mln zł.

Prawdziwym obciążeniem, które może uderzyć w zamożnych Rosjan okazać może się dopiero – naliczany od wartości nieruchomości – podatek katastralny. Na papierze danina funkcjonuje już w zasadzie od jakiegoś czasu. Problem polega na tym, że rosyjskie organy podatkowe nie posiadają dokumentacji dotyczącej właścicieli prawie 40 proc. nieruchomości na terenie całego kraju. W niektórych obwodach odsetek ten jest znacznie wyższy – w obwodzie smoleńskim wynosi np. aż 77 proc. Poza brakiem danych identyfikacyjnych, Rosja nie posiada też aktualnych rejestrów katastralnych, określających realną bądź chociaż przybliżoną wartość poszczególnych nieruchomości. Jak zapewnia rosyjski rząd, problemy zostaną rozwiązane najpóźniej do końca 2018 r.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.