Podatek od sprzedaży detalicznej może mieć duży wpływ na rynek franczyzowy

Polska Izba Handlowa twierdzi, że projektowany podatek może zniszczyć 25 lat integracji handlu w Polsce.

Organizacja twierdzi, że nowa ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej będzie miała niekorzystny wpływ dla sieci franczyzowych. Obecnie trwa dyskusja, czy organizatorzy sieci franczyzowych będą płacić podatek w imieniu sklepów. Jednakże, co do zasady organizator takiego systemu sam nie prowadzi sprzedaży i nie wie też, jaka jest wielkość sprzedaży w poszczególnych sklepach.

Jak wskazuje jeden z przedstawicieli Polskiej Izby Handlu prezes Waldemar Nowakowski : „W większości przypadków w Polsce sieci franczyzowe to wspólne logo, które indywidualnym przedsiębiorcom daje większą rozpoznawalność. Mniejsze sklepy po to się zrzeszają w sieciach franczyzowych, by negocjować u dostawców dobre warunki, by sprostać konkurencji, opracowywać wspólne strategie promocyjne i programy lojalnościowe. Dzięki wspólnej pracy na rzecz poprawy konkurencyjności swoich sklepów mogą się przeciwstawić sile dyskontów”.

Prezes organizacji twierdzi także, że nowy podatek doprowadzi do pogorszenia sytuacji części sklepów, które zostaną w takim przypadku objęte podatkiem jako uczestnicy sieci, albo też zostaną zmuszone do rezygnacji w udziale w danej sieci franczyzowej.

Reasumując, przed ustawodawcami stoi nie lada wyzwanie, w jaki sposób sprawiedliwie podzielić ciężar nowego podatku. Zapewne temat ten będzie jeszcze dyskutowany zarówno w mediach jak i sejmowych kuluarach.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com