Odsetki od zaciągniętego kredytu na wypłatę dywidendy – CIT

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1…

22_Odsetki od zaciągniętego kredytu na wypłatę dywidendy

Kategorie: CIT.