Data powstania przychodu w przypadku otrzymania bonusu (premii pieniężnej) – CIT

W przypadku, gdyby płatność dokonywana przez sprzedawcę towarów na rzecz ich nabywcy będzie miała charakter wyłącznie premii pieniężnej (nagrody) nie związanej z żadną konkretną dostawą, ani tym bardziej w wykonaniem przez nabywcę na rzecz dostawcy jakiejkolwiek usługi…

21_Data powstania przychodu w przypadku otrzymania bonusu

Kategorie: CIT.