Miejsce świadczenia usług magazynowych – VAT

Zgodnie z art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. Przepis ten dotyczy także świadczenia usług magazynowych. Pogląd taki wyraził NSA, który w wyroku z dnia 16 grudnia 2011 r. (I FSK 221/11) uznał, że usługi w zakresie magazynowania towarów powinny być opodatkowane nie zgodnie z ogólną zasadą, ale zgodnie z wyjątkiem od tej zasady przewidzianym w art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, iż miejscem świadczenia usług magazynowych jest miejsce położenia nieruchomości.

Kategorie: VAT.