Firmy niepłacące podatku dochodowego będą podlegać większej kontroli

Zgodnie ze stanowiskiem MF, w drugiej połowie roku zostanie przeprowadzonych więcej kontroli podatkowych wśród podmiotów, które w ubiegłych latach w ogóle nie płaciły podatku dochodowego od osób prawnych, chociaż notowały w tym czasie znaczną dynamikę przychodów.

Jak wynika z zapowiedzi MF, jest to jeden z priorytetów, i głównie dotyczyć będzie zagadnień związanych z cenami transakcyjnymi, czyli transakcjami zawieranymi między tzw. podmiotami powiązanymi.

Plany obejmują m.in. kontrole podmiotów niepłacących w ostatnich latach podatku CIT, ale charakteryzujących się znaczną dynamiką przychodów. Takie sytuacje mogą wskazywać na obecność zaprojektowanych struktur nakierowanych na obniżenie w Polsce podstawy opodatkowania do zera.
Jak wskazują eksperci Business Centre Club MF poinformowało również o doświadczeniach wynikłych z praktyki postępowań w obszarze cen transferowych, w których udało się administracji podatkowej dokonać doszacowania skutkującego dodatkowym wymiarem podatku dochodowego od osób prawnych. Jednymi z najpoważniejszych tego typu przypadków, na które uwagę zwraca resort finansów, są sytuacje, kiedy dochodzi do transakcji sprzedaży posiadanych udziałów w spółce z o.o. w łańcuchu podmiotów powiązanych w celu sztucznego podwyższenia księgowej wartości udziałów do wysokości ceny uzyskanej ze sprzedaży podmiotowi niezależnemu, co skutkuje w efekcie uniknięciem powstania dochodu podatkowego. Jak szacuje resort, zaniżenie zobowiązań w podatku CIT za jeden rok podatkowy wynosiło z tego tytułu niemal 500 mln zł.

Reasumując kontrole w tym zakresie powinny zostać przeprowadzone, gdyż coraz więcej firm próbuje obejść płacenie daniny na rzecz naszego państwa. Tego rodzaju działania nie powinni bać się przedsiębiorcy, który rozliczają się zgodnie z prawem.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.