Faktura zaliczkowa a prawo do odliczenia

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego. Na podstawie art. 86 ust. 10 powołanej ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. W myśl art. 86 ust. 10c ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia powstaje odpowiednio do całości lu części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi. Przy tym – zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 1 powołanej ustawy – odliczenia nie można dokonać wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Wobec powyższego, w przypadku nabycia towaru lub usługi, wpłacenia zaliczki i otrzymania faktury zaliczkowej, odliczenia podatku naliczonego można dokonać w rozliczeniu za miesiąc otrzymania faktury. Wówczas bowiem powstaje obowiązek podatkowy u usługodawcy lub dostawcy z tytułu otrzymanej zaliczki.

Natomiast jeżeli faktura zaliczkowa nie potwierdza dokonania zapłaty, lecz jedynie wzywa do jej uiszczenia – wówczas prawo do odliczenia powstanie w rozliczeniu za okres, w którym dokonano zapłaty. Podobny pogląd został wyrażony m.in. w wyroku WSA w  Rzeszowie z dnia 11 marca 2008 r. (I SA/Rz 932/07), w którym Sąd stwierdził, że „(…) prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktury wzywającej do zapłaty zaliczki/zadatku/raty będzie przysługiwało podatnikowi w tej części i w rozliczeniu za ten okres, w którym dokonał on zapłaty”.

Podsumowując należy stwierdzić, że w przypadku nabycia towaru lub usługi, wpłacenia zaliczki i otrzymania faktury zaliczkowej, odliczenia podatku naliczonego można dokonać w rozliczeniu za miesiąc otrzymania faktury. Natomiast w przypadku, gdy faktura zaliczkowa nie potwierdza dokonania zapłaty, lecz jedynie wzywa do jej uiszczenia – wówczas prawo do odliczenia powstanie w rozliczeniu za okres, w którym dokonano zapłaty.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.