Czy wypłata dywidendy w formie rzeczowej, stanowiącej substytut świadczenia pieniężnego, może powodować u Spółki powstanie przychodu? – PIT

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 23 listopada 2012 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB3/423-691/12-2/GJ), wypłata dywidendy na rzecz wspólników w formie rzeczowej powoduje powstanie dla Spółki przychodu podatkowego. W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca…

22. Czy wypłata dywidendy w formie rzeczowej, stanowiącej substytut

Kategorie: PIT.