Skutki podatkowe wniesienia dopłat do kapitału – CIT

Wniesienie dopłaty nie powoduje powstania przychodu u spółki, jeśli odbywa się w trybie i na zasadach określonych w ustawie kodeks spółek handlowych. Jednocześnie, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się dopłat…

21. Skutki podatkowe wniesienia dopłat do kapitału

Kategorie: CIT.