Czy wpłaty przelewem na konto bankowe podatnika od osób fizycznych za czynności podlegające opodatkowaniu podlegają ewidencji na kasie fiskalnej? (VAT)

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących (fiskalnych) ciąży na wszystkich podatnikach podatku od towarów i usług dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych…

13. Czy wpłaty przelewem na konto bankowe podatnika od osób fizycznych

Kategorie: VAT.