Import usług we wskaźniku proporcji (VAT)

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku…

10. Import usług we wskaźniku proporcji

Kategorie: VAT.