Wydatki związane z prywatyzacją na gruncie CIT (CIT)

Wydatki ponoszone przez podatników w związku z dokonywaniem analiz przedprywatyzacyjnych stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki. Prawo zaliczenia tych wydatków do kosztów podatkowych wynika z dwóch przyczyn:…

19. Wydatki związane z prywatyzacją na gruncie CIT

Kategorie: CIT.