Czy wpisowe w turnieju tenisowym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? – VAT

Z takim zapytaniem wystąpiła jedna ze spółek będąca właścicielem kortów tenisowych, która chciała zorganizować tego typu zawody, zastanawiając się, czy w tym przypadku dochodzi do świadczenia usług podlegających ustawie z dnia 11 marca 2004 r. Spółka stała na stanowisku, że nie dochodzi do świadczenia usług podlegających opodatkowaniu, przez to, że koszty związane z organizacją turnieju poniosą sponsorzy, a wpisowe, jakie zapłacą zawodnicy, jest przymusowym wynagrodzeniem za możliwość bycia klasyfikowanym w rankingu tenisistów i jest podobne w swej istocie do składek członkowskich organizacji.

Organ podatkowy nie uznał jednak tego stanowiska. Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 listopada 2013 r. (IPTPP1/443-765/13-2/MW), wpisowe jest zapłatą za uczestnictwo w turnieju organizowanym przez spółkę. Jest to więc wynagrodzenie za jej usługę, które w związku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że wysokość wpłat dokonywanych przez tenisistów i sam obowiązek ich pobierania narzucone są przez Polski Związek Tenisowy.

Kategorie: VAT.