Czy usługa montażu w garażach budynków jedno i wielorodzinnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8%? – VAT

Zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z ust. 12 i art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, stosuje się stawkę w wysokości 8% do końca 2013 r. W myśl art. 41 ust. 12a powołanej ustawy…

11. Czy usługa montażu w garażach budynków jedno i wielorodzinnych podlega opodatkowaniu podatkiem

Kategorie: VAT.