Obciążenie kosztami naprawy z tytułu rękojmi a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług – VAT

Spółka prawa handlowego nabyła od Sprzedającego nieruchomość zabudowaną budynkiem. Umowa przewidywała, że Spółce, przysługiwały będą wobec Sprzedającego uprawnienia wynikające z rękojmi za wady fizyczne nieruchomości w tym budynku.  W wyniku przeprowadzanych przeglądów stwierdzono usterki w konstrukcji dachu budynku wymagające prac naprawczych, które uznano za wady…

10. Obciążenie kosztami naprawy z tytułu rękojmi a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług