Opodatkowanie 8% stawką podatku usługi podłączenia wodociągu, kanalizacji czy gazociągu do obiektu budownictwa mieszkaniowego – VAT

Zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z ust. 12 i art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, stosuje się stawkę w wysokości 8% do końca 2013 r. W myśl art. 41 ust. 12a powołanej ustawy, przez budownictwo…

13. Opodatkowanie 8% stawką podatku usługi podłączenia wodociągu, kanalizacji czy gazociągu do obiektu budownictwa

Kategorie: VAT.