Czy opłata zrzeszeniowa na rzecz organizacji wniesiona przez jej członka podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? – VAT

Kluczowe w tej sprawie jest ustalenie charakteru takiej opłaty zrzeszeniowej – czy jest ona odpłatnością za dostawę towarów lub świadczenie usług. W przypadku gdy opłatę zrzeszeniową można byłoby powiązać z odpłatnością za konkretną dostawę towarów lub konkretną usługą świadczoną przez organizację na rzecz jej członka, który wniósł opłatę, to niniejsza opłata zrzeszeniowa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż stanowiłaby wówczas opłatę za dostawę towaru lub świadczonej usługi. Jeżeli natomiast taki bezpośredni związek nie istnieje a opłaty zrzeszeniowe przeznaczone są na potrzeby związane z utrzymaniem samej organizacji, z jego bieżącą działalnością i realizowaniem jego celów statutowych – wówczas opłaty zrzeszeniowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (por. interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 stycznia 2010 r. znak IBPP4/443-1/10/JP i Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 października 2007 r. znak IPPP1-443-256/07-4/JB oraz wyrok z dnia 16 grudnia 2010 r. WSA w Rzeszowie sygn. akt I SA/Rz 760/10).

Kategorie: VAT.