Brak zwolnień w podatku dochodowym dla odszkodowań otrzymanych w wyniku przejęcia nieruchomości – CIT

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 kwietnia 2014 r.(II FSK 1037/12) wskazał, że krąg spółek będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, którym zostało przyznane odszkodowanie za nieruchomości przejęte bezprawnie przez władze komunistyczne, nie może korzystać z żadnego zwolnienia podatkowego.

W niniejszej sprawie Sąd zajmował się spółką, która stanowi następcę prawnego przedsiębiorstwa, które zostało zlikwidowane po okresie II wojny światowej. Tereny po owym przedsiębiorstwie przejął Skarb Państwa. Zwrot nieruchomości nie był możliwy, z związku z czym spółka otrzymała odszkodowanie od państwa w wysokości 2,8 mln zł. Od tej kwoty spółka odprowadziła podatek, jednak uznała, że był on nienależny, w związku z czym po stronie spółki powstała nadpłata. Swoje stanowisko spółka uzasadniała art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób pranych, który został uchylony w 2004 r. Na podstawie tego artykułu zwolnione z podatku były odszkodowania wypłacone na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu sprzedaży nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. Tym samym jakiekolwiek odszkodowania wypłacone po tej dacie są już opodatkowane. Spółka wskazywała, że proces wypłaty odszkodowania został zainicjowany przed rokiem 2004, w związku z czym przepis ten dotyczy ich sytuacji.

Izba Skarbowa i WSA w Warszawie nie poparły argumentacji spółki, w związku z czym sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Sąd jednak również nie przychylił się do stanowiska spółki, która zarzucała, iż opodatkowanie w ich przypadku stanowi naruszenie przepisów konstytucji. W ocenie sądu spółka nie może skorzystać z jakichkolwiek zwolnień zarówno na grudnie ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. Jak również ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: CIT.