Sprzedaż gruntów w sposób ciągły i zorganizowany nie korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 1 kwietnia 2014 r., w sprawach połączonych, (II FSK 1393/12, II FSK 1394/12, II FSK 1039/12) uznał, że sprzedaż kilkunastu działek, która nastąpiła w sposób ciągły, zorganizowany i z nastawieniem na zysk oznacza, że podatnik będzie zobowiązany zapłacić podatek od towarów i usług, ale także podatnik nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Spór, który był przedmiotem rozważań sądu dotyczył skargi małżonków, którzy sprzedali kilkanaście działek w latach 2004-2006. Niejasne było, czy powinni oni uznać sprzedaż za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej czy z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntów. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zamierzali przeznaczyć na cele mieszkaniowe w ciągu najbliższych dwóch lat, co w ich opinii pozwalałoby skorzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie obowiązującego wówczas art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.(obecnie zwolnienie wynika z art. 21. ust. 1 pkt 131).

W ocenie organu skarbowego sprzedaż należy uznać za pozarolniczą działalność gospodarczą, która uniemożliwiałaby zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodu uzyskanego w ten sposób.

Izba Skarbowa pozostała przy swoim stanowisku, skarga została także oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który przyznał, że działanie małżonków było fachowe i stanowiły ich główne źródło utrzymania, mimo że sami nie uważają się za profesjonalistów w tej dziedzinie.

NSA również przychylił się do decyzji WSA i w znacznej części podzielił argumenty sądu niższej instancji. Oznacza to, że nie można uznać za sporadyczną działalności handlowej, która polega na dokonaniu kilkunastu transakcji skutkujących uzyskaniem dużego przychodu.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.