Bilety wstępu na saunę objęte stawką 23% – VAT

Sprzedaż biletów wstępu na saunę nie może być opodatkowana preferencyjną 8-procentową stawką VAT. Podatnik powinien stosować zwykłą stawkę 23%. Tak wynika z interpretacji podatkowej z dnia 16 grudnia 2013 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (znak: ILPP2/443-914/13-2/MR). Tym samym fiskus podtrzymuje swoje stosunkowo nowe, bardzo rygorystyczne stanowisko, prezentowane od pewnego czasu w przypadku opodatkowania karnetów i biletów wstępu do klubów fitness. Cały zaś problem z określeniem właściwej stawki podatkowej wynika z rozbieżnych interpretacji pozycji nr 186 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, w której przewidziano, że obniżoną stawkę VAT stosuje się do „pozostałych usług związanych z rekreacją wyłącznie w zakresie wstępu”.

W złożonym wniosku o wydanie interpretacji przepisów podatkowych spółka komunalna zadała pytanie o prawidłowy sposób wykładni przywołanej wyżej pozycji nr 186. Wskazała, że jako właściciel centrum sportowo – rekreacyjnego zamierza sprzedawać bilety wstępu na saunę. Usługę tą wnioskodawca sklasyfikował w ramach kategorii „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” według poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, wobec czego zamierzał stosować do niej 8-procentową stawkę VAT. Zdaniem wnioskodawcy preferencyjną stawkę podatku należy stosować w przypadku, gdy opłata za wstęp jest związana z dostępem do określonego obiektu sportowego, czy sprzętu różnego rodzaju, tak jak to ma miejsce w przypadku np. siłowni czy sauny.

Organ podatkowy nie podzielił argumentacji wnioskodawcy. W uzasadnieniu omawianej interpretacji z dnia 16 grudnia 2013 r. wskazał natomiast, że w procesie wykładni treści poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług należy kierować się nie tylko wykładnią językową, ale także wykładnią systemową wewnętrzną, i to całego określenia „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”, a nie tylko jego wybranego zwrotu czy fragmentu. Zdaniem organu dopisanie po myślniku zwrotu „wyłącznie w zakresie wstępu” w sposób celowy i zamierzony ograniczyło opodatkowanie preferencyjną stawką podatku od towarów i usług wyłącznie do samego wstępu. Tym samym stawkę tą można stosować w przypadku, gdy nabywany bilet lub karnet daje jedynie możliwość wejścia i biernego uczestniczenia w usłudze związanej z rekreacją czy rozrywką, tj. przebywania, oglądania i słuchania. Nabycie natomiast „pozostałej usługi związanej z rekreacją” bądź „usługi związanej z rozrywką i rekreacją” w szerszym zakresie niż „wstęp”, jest już opodatkowane stawką podstawową.

Powołując się na wyrok WSA w Gliwicach z dnia 8 maja 2012 r. (III SA/Gl 1543/11) organ podatkowy podkreślił, że pojęcia usług w zakresie wstępu, w kontekście normy prawnej wynikającej z treści poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, nie można utożsamiać z pojęciem „biletu wstępu” uprawniającego do uczestniczenia w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, które prowadzone są na zasadzie czynnego uczestnictwa w nich. W rezultacie opłata, na podstawie której klient ma prawo do korzystania z pomieszczenia sauny, nie jest tożsama z „opłatą w zakresie wstępu”. Uprawnia ona bowiem do aktywnego korzystania, a nie jedynie biernego uczestnictwa w wydarzeniu. Zatem opłata za bilety wstępu do sauny – zdaniem organu – nie uprawnia korzystającego do samego „biernego” wstępu, jak to ma miejsce m.in. w przypadku kupienia biletu do kina, lecz obejmuje również czynne korzystanie z pomieszczeń i znajdujących się tam urządzeń.

W wyniku przeprowadzonej wykładni treści poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług organ podatkowy uznał, że wnioskodawca nie będzie mógł zastosować dla opodatkowania sprzedaży biletów wstępu na saunę 8% stawki podatku od towarów i usług wynikającej z art. 41 ust. 2 w związku z pozycją 186 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem czynność ta powinna być opodatkowana podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Kategorie: VAT.