Zwolnienie organizacji pożytku publicznego z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej – Opłaty lokalne

Mamy tu do czynienia ze zwolnieniem mającym charakter podmiotowo-przedmiotowy. Aby mogło nastąpić zwolnienie czynności musi dokonywać podmiot mający odpowiednie właściwości w tym przypadku jest to organizacja pożytku publicznego. Ten warunek jest konieczny, lecz…

38. Zwolnienie organizacji pożytku publicznego z obowiązku zapłaty