Wyrok w sprawie C 594/10 (T.G. van Laarhoven), czyli o prawie do odliczenia w związku z korzystaniem, dla prywatnych potrzeb, z pojazdów samochodowych stanowiących część aktywów przedsiębiorstwa – VAT

TSUE rozważył, czy art. 6 ust. 2 akapit pierwszy lit. a) VI Dyrektywy w związku z art. 11 część A ust. 1 lit. c) tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on krajowej regulacji podatkowej, która:…

16_Wyrok w sprawie C 594_10 (T.G. van Laarhoven)

Kategorie: VAT.