Szczególne terminy wystawiania faktur od dnia 1 stycznia 2014 r. – VAT

Od dnia 1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące fakturowania. Nowe przepisy wprowadzają m. in. nowe, szczególne terminy wystawiania faktur. W związku z tym zgodnie z art. 106i ust. 3-5, oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur, przepisy wskazują na szczególne terminy dla:
a) usług budowlanych, bądź budowlano-montażowych – fakturę należy wystawić w ciągu 30 dni licząc od dnia wykonania tych usług;
b) dostawy książek drukowanych – fakturę należy wystawić:

  • w ciągu 60 dni, licząc od dnia wykonania tych usług,
  • w ciągu 120 dni, licząc od dnia wykonania tych usług, jeżeli umowa zawarta między stronami przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw;

c) usług drukowania książek – fakturę należy wystawić w ciągu 90 dni od dnia wykonania czynności.

Natomiast zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów w przypadku faktur dotyczących usług kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, należy wystawić nie później niż 28. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano tę usługę.

Kategorie: VAT.