Skutki podatkowe związane z podwyższeniem kapitału zakładowego przez spółkę komandytowo-akcyjną ze środków własnych tej spółki poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji – PIT

Interpretacja indywidualna z dnia 6 listopada 2012 roku Dyrektor Izby Skarbowej w  Warszawa (sygn. IPPB1/415-952/12-2/ES) określa skutki podatkowe związane z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez spółkę komandytowo-akcyjną ze środków własnych…

23. Skutki podatkowe związane z podwyższeniem kapitału

Kategorie: PIT.