Skutki podatkowe umorzenia zaległości podatkowych byłego oddziału w Norwegii – CIT

Skutki podatkowe umorzenia w Norwegii zaległości byłego oddziału spółki z siedzibą na terytorium RP należy rozpatrywać na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w spółce podlegającej na terytorium RP nieograniczonemu obowiązkowi…

13. Skutki podatkowe umorzenia zaległości podatkowych byłego oddziału

Kategorie: CIT.