Skutki podatkowe umorzenia akcji bez wynagrodzenia w spółce, której akcje są umarzane – CIT

Umorzenie akcji bez wynagrodzenia, z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego nie powoduje żadnych konsekwencji podatkowych po stronie spółki, której akcje są umarzane. Taki pogląd wyraził Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 8 kwietnia…

19. Skutki podatkowe umorzenia akcji bez wynagrodzenia w spółce

Kategorie: CIT.