Przekazanie środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA i rozdział nowych akcji – PIT

W dniu 31 grudnia 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną (nrIPPB1/415-1483/12-3/MT) w której odpowiedział na następujące pytanie: czy akcjonariusz SKA (Wnioskodawca) jest zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych…

26. Przekazanie środków zgromadzonych na kapitale

Kategorie: PIT.