Opodatkowanie zbycia nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – PIT

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 13 grudnia 2012 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB1/415-1163/12-4/KS), określił zasady kiedy przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych…

13. Opodatkowanie zbycia nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością

Kategorie: PIT.