Odliczenie podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa za marzec 2014 roku: wyjątkowy przypadek

W okresie od dnia 1 stycznia do 31 marca 2014 roku pojazdy wymienione w art. 86a ust. 2 pkt 6 uzyskały pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa. Z dniem 1 kwietnia br. na mocy ustawy nowelizującej z dnia 7 lutego 2014 r. art. 86a uzyskuje nową treść: pojazdy te, podobnie jak wszystkie pozostałe pojazdy wymienione w tym przepisie, objęte są ogólnym zakazem ograniczającym wielkość odliczenia do 50% podatku naliczonego wynikającego z faktury lub dokumentu celnego. Zarazem jednak przepis przejściowy do końca czerwca 2015 r. wprowadza dla wszystkich pozostałych pojazdów całkowity zakaz odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupu paliw silnikowych.

Co ma więc zrobić podatnik, który zakupi paliwo do tych pojazdów do końca marca 2014 r., ale otrzyma fakturę (dokument celny) dopiero w kwietniu 2014 r.? Zgodnie z ust. 11 w związku z ust. 10 i 10b pkt 1 art. 86 tej ustawy będzie mógł dokonać odliczenia, ale tylko w kwocie obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2014 r. czyli 50%. Czy jest tu jakaż inna możliwość? Oczywiście tak: zgodnie z ust. 13 tego artykułu w przypadku, gdy nie dokonano odliczenia w okresach wymienionych w ust. 10 i 11, podatnik może dokonać korekty deklaracji za marzec br. i odliczyć podatek w całości.

Sądzę, że powinien jednak poczekać aż minie 25 czerwca 2014 r., czyli do terminu złożenia deklaracji za trzeci z miesięcy w rozumieniu ust. 11 tego artykułu.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.