Nowy sposób rozliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia oraz praktyczne skutki zmian w przepisach o VAT od 1 stycznia 2014r.

Termin i miejsce:
Racibórz – 4 lipca 2014, Cieszyn – 11 lipca 2014,
Wrocław – 22 lipca 2014, Gliwice – 24 lipca 2014

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują zupełnie nowe regulacje w zakresie zasad rozliczania podatku naliczonego w związku z nabyciem, używaniem i eksploatacją samochodów o dopuszczalnej ładowności poniżej 3,5 tony. Najbardziej istotną nowością jest nałożenie na podatników obowiązku podjęcia decyzji co do sposobu kwalifikacji używanych w firmie samochodów – czy takie auto będzie wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej czy też do działalności gospodarczej i celów prywatnych. Od dokonanej kwalifikacji zależą skutki zarówno w podatku VAT jaki i w podatku dochodowym. Niestety powstałych wątpliwości nie rozwiewa broszura MF w tym zakresie.  

Z kolei od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące m.in. obowiązku podatkowego, podatku naliczonego oraz podstawy opodatkowania. Podatnikom sen z powiek spędzają pytania kiedy odliczać podatek naliczony (jak rozumieć dwa kolejne okresy rozliczeniowe), jak opodatkować refakturowanie mediów, czy wliczać usługi transportowe oraz usługi pomocnicze (np. cięcie, gięcie) jako koszt dodatkowy przy dostawie towarów (w tym „wrażliwych”), jak wykazać podstawę opodatkowania w przypadku ubezpieczenia przedmiotu leasingu.

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnień dotyczących nabycia i eksploatacji samochodów osobowych oraz rozwiązanie wątpliwości dotyczących zmian przepisów, które weszły w życie dniem 1 stycznia 2014 r.

1. Zasady odliczania podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych

samochody wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej – odliczenie 100%

 1. skomplikowane i uciążliwe dla podatnika zasady pełnego prawa do odliczenia,
 2. kategorie pojazdów „obiektywnie” przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej (konstrukcja pojazdów + kategorie pojazdów specjalnych) czym jest dozwolony użytek prywatny?
 3. pojazdy „subiektywnie” przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej,
 4. rola wewnętrznych regulaminów dotyczących wykorzystania samochodów służbowych, odpowiednie sformułowanie umów o pracę z pracownikami – klauzula zakazu używania samochodów służbowych do celów prywatnych,
 5. „kilometrówka” w podatku VAT – zasady prowadzenie ewidencji przebiegu jako podstawy pełnego odliczenia podatku naliczonego,
 6. tryb i forma zgłaszania pojazdu organom podatkowym jako warunek pełnego odliczenia podatku naliczonego,
 7. termin i zasady przeprowadzania dodatkowego badania technicznego,
 8. czy jest możliwe pełne odliczenie po 1 kwietnia od samochodów „z kratką”?

samochody wykorzystywane na cele osobiste – odliczenie 50 %

 1. domniemanie użycia pojazdów na cele mieszane – ciężar dowodu pełnego odliczenia spoczywa na podatniku
 2. jakie wydatki są objęte ograniczeniem 50% kwoty podatku z faktury?
 3. nabywanie paliwa do napędu tych pojazdów – zasady odliczeń w okresie do dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2014 r. i po tym dniu,
 4. wydatki związane z eksploatacją samochodów do celów prywatnych (serwis, części składowe, paliwo),
 5. przepisy przejściowe,
 6. wpływ odliczenia częściowego na zaliczanie wydatków samochodowych w koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych

2. Praktyczne skutki zmian w przepisach o VAT od 1 stycznia 2014r.

 • decydujący wpływ warunków dostawy na powstanie obowiązku podatkowego
 • obowiązek podatkowy przy sprzedaży ciągłej – czym jest tak naprawdę sprzedaż ciągła?
 • źle sformułowany nowy obowiązek podatkowy w dostawie mediów, najmie, dzierżawie i usługach o podobnym charakterze,
 • skutki zbyt wczesnego rozpoznania obowiązku podatkowego,
 • co nie stanowi podstawy opodatkowania (skonto, koszty wyłożone),
 • co obowiązkowo włączamy do podstawy opodatkowania (koszty transportu, ubezpieczenia, koszty dodatkowe),
 • czy koszty mediów należy włączyć do podstawy opodatkowania najmu?
 • niezwykle istotna podstawa opodatkowania w odwrotnym obciążeniu
 • nowe zasady dokumentowania skonta
 • powiązanie momentu odliczenia z powstaniem obowiązku podatkowego u dostawcy lub usługodawcy a otrzymanie faktury,
 • czy jest możliwe odliczanie podatku naliczonego z faktury otrzymanej przed dostawą/usługą lub zapłaceniem zaliczki,
 • jak odliczyć podatek naliczony w przypadku „późnego” otrzymania faktury?
 • czy w każdym przypadku możliwe jest odliczenie podatku naliczonego w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych?
 • skutki wprowadzenia definicji faktury,
 • sposób dokumentowania sprzedaży przez podatników, u których sprzedaż jest zwolniona
 • nowe terminy wystawienia faktury, faktury na żądanie i termin ich wystawienia, szczególne terminy fakturowania niektórych czynności (usługi budowlane, dostawy i druk książek),
 • fakturowanie przed dostawą lub otrzymaniem zaliczki,
 • dokumentowanie dostawy „mediów”,
 •  faktury korygujące – zmiany w zakresie dokumentowania rabatów i premii fakturami zbiorczymi korygującymi

TERMIN I MIEJSCE:
4 lipca 2014 r. Racibórz, Hotel Racibor, ul. Wojska Polskiego 25, 10:00-15:00.
11 lipca 2014 r. Cieszyn, Hotel Gambit, ul. Bucewicza 18, 11:00-15:30.
22 lipca 2014 r. Wrocław, Workband, ul. Krasińskiego 15a/2, 10:00-14:30
24 lipca 2014 r. Gliwice, Hotel Piast, ul. Chodkiewicza 33, 10:00-14:30

Cena:
Cena za uczestnictwo wynosi 350 zł oraz 83 zł za materiały.
Cena dla Posiadaczy Firmowej Polisy Podatkowej wynosi 199 zł + 83 za materiały

Formularz zgłoszeniowy: kliknij TU