KE zaleca zmiany w systemie podatkowym

Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej bez uszczelnienia systemu podatkowego istnieje ryzyko przekroczenia w Polsce w 2017 r. progu 3 proc. PKB, który dotyczy deficytu sektora finansów publicznych.

Zgodnie z opinią Komisji Europejskiej, w obecnym roku Polska należeć będzie do najszybciej rozwijających się państw członkowskich Unii Europejskiej. W związku z tym Komisja wskazuje, że Polska powinna dokonać odbudowy dochodów podatkowych oraz uszczelnić swój system podatkowy, aby nie przekroczyć progu 3 proc. PKB, który dotyczy deficytu sektora finansów publicznych.

Jak prognozuje Komisja, w 2016 r. deficyt sektora finansów publicznych wyniesie w Polsce 2,8 proc. PKB, co jest wartością zgodną z szacunkami przedstawianymi przez Ministerstwo Finansów. Tempo wzrostu gospodarczego ma z kolei osiągnąć w obecnym i kolejnym roku ok. 3,5 proc. Za sprawą popytu krajowego.

Uwagę Komisji wzbudziło ryzyko przekroczenia przez deficyt sektora finansów publicznych poziomu 3 proc. PKB już w 2017 r. Nowy szacunek zakłada, że deficyt w przyszłym roku wyniesie aż 3,4 proc., na co złożyć miałyby się m.in. wydatki związane z programem „Rodzina 500 plus”, obniżka stawek podatku VAT oraz brak wpływów z dywidendy cyfrowej. Pod uwagę nie wzięto jednak szykowanych przez Polskę działań wzmacniających stronę dochodową.
Jednak MF uważa, że będzie dążyć do utrzymania deficytu na poziomie nieprzekraczającym 3 proc. PKB. Temu służyć mają m.in. wprowadzenie nowej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, obniżenie limitu na transakcje gotówkowe między firmami (z 15 tys. euro do 15 tys. zł), wprowadzenie nowych narzędzi do zwalczania wyłudzeń w podatku VAT oraz reforma administracji podatkowej i celnej.

Reasumując jeśli polski rząd zastosuje wskazane przez siebie działania polityka budżetowa będzie w dalszym ciągu zorientowana na utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu inkluzywnego wzrostu gospodarczego w ramach ograniczeń wynikających z prawa krajowego i unijnego, w szczególności stabilizującej reguły wydatkowej oraz respektowania 3 proc. PKB dla deficytu budżetowego.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com