Gmina zapłaci podatek od własnych nieruchomości – PN

Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 8637/12, zajął następujące stanowisko: gmina i Skarb Państwa są zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości (podatku leśnego) od nieruchomości (lasów) stanowiących jej własność, nieprzekazanych w posiadanie innym…

31. Gmina zapłaci podatek od własnych nieruchomości