Czy sprzedaż części samochodowych podlega opodatkowaniu, jeżeli były to prywatne transakcje niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą? – VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 9 października 2013 r., nr IPTPP4/443-425/13-4/OS rozstrzygnął kwestię podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania tym podatkiem sprzedaży części…

2. Czy sprzedaż części samochodowych podlega opodatkowaniu

Kategorie: VAT.