Czy należy skorygować podatek naliczony odliczony na podstawie faktury zaliczkowej, gdy czynność nie została dokonana, zaliczka nie została zwrócona, a faktura nie została skorygowana? – VAT

W myśl art. 86 ust. 10a zd. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, o której mowa w art. 29 ust. 4a lub 4c, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty…

1. Czy należy skorygować podatek naliczony odliczony na podstawie

Kategorie: VAT.