Czy podatnik, który zajmuje się wynajmem lub sprzedażą samochodów osobowych musi składać VAT-26? – VAT

Formalnie odpowiedź na pytanie zadane w tytule jest negatywna: art. 86a ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, który wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r., nakłada ten obowiązek wyłącznie na podatników, którzy są obowiązani prowadzić ewidencję pojazdów określoną w ust. 4 pkt 1, a podmioty te są z tego obowiązku zwolnione na podstawie ust. 5 tego artykułu. Jednocześnie podmioty te – chcąc całkowicie odliczyć podatek naliczony – muszą zapewnić brak wykorzystania tych pojazdów na cele inne niż działalność gospodarcza, wprowadzając m.in. regulamin użytkowania tych pojazdów, zakazujący określonych działań ze strony osób użytkujących je oraz wprowadzający środki nadzoru nad przestrzeganiem tego regulaminu. Czy jednak ustawodawca nie popełnił tu drugiego błędu – podobnie jak w przypadku podmiotów zajmujących się świadczeniem usług transportowych – tworząc lukę, którą wypłyną duże pieniądze z budżetu? W jaki sposób? Każdy, kto posiada pojazdy objęte ograniczeniami odliczenia wymienionymi w art. 86a tej ustawy może przecież rozszerzyć swoją działalność o wynajem pojazdów i tak naprawdę wyjść z nadzoru publicznego, który wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia VAT-26 oraz prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdów. Przypomina mi to perypetie związane z akcyzą węglową, gdzie brak wyraźnego nakazu składania oświadczeń przez nabywców w związku z zakupem węgla na cele zwolnione od podatku – choć pośrednio wynikało to z treści przepisów – został jednak potwierdzony przez orzecznictwo sądowe, przez co niskie od początku dochody budżetowe z tego podatku spadły jeszcze bardziej. Formalnie i tu wystarczy rozszerzyć zakres działalności o wynajem i wynająć jeden pojazd.

Co można radzić podatnikom? A byłbym ostrożny i złożyłbym VAT-26 również wtedy, gdy firma zajmuje się wynajmem pojazdów, choć oczywiście w czasie, gdy pojazd jeździ u najemcy, nie prowadziłbym ewidencji przebiegu pojazdu.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com