Czy należy wystawiać faktury korygujące nawet gdy korekta dotyczy kilkudziesięciu groszy?

Zasady wystawiania faktur korygujących określa art. 106j ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z powołanym przepisem w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

  1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
  2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
  3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
  4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
  5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury podatnik wystawia fakturę korygującą

– podatnik wystawia fakturę korygującą.

Przepisy w tym zakresie nie przewiduje możliwości odstąpienia od wystawiania faktur korygujących z uwagi na minimalną wartość pozycji korygowanej. Zatem w każdym takim przypadku należy wystawić fakturę korygującą. Elementy faktury korygującej określa art. 106j ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.