Sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę – VAT

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 30 sierpnia 2012 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu  (sygn. ILPP2/443-959/09/12-S/ISN) stwierdził, że w przypadku jednorazowej sprzedaży działki pod zabudowę przez rolnika nie będącego podatnikiem podatku od towarów i usług, nie podlega ta sprzedaż…

6. Sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę

Kategorie: VAT.