Opodatkowanie usług wstępu stawką 8% w podatku od towarów i usług – VAT

W ostatnim czasie pojawiło się dużo interpretacji organów podatkowych w zakresie zastosowania stawki 8% dla usług wstępu związanych z obiektami sportowymi, imprezami sportowymi, a także usług wstępu związanych z rozrywką i rekreacją. Organy podatkowe wyraziły pogląd, że stawką podstawową 23 % powinny być opodatkowane…

12. Opodatkowanie usług wstępu stawką 8% w podatku od towarów i usług

Kategorie: VAT.