Nowy projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – VAT

Minister Finansów ogłosił najnowszy projekt rozporządzenia, z dnia 9 listopada 2012 r., w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z art. 111 ust. 1 o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący…

2. Nowy projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień

Kategorie: VAT.