Zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych – przesłanki – PCC

W art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ustawodawca wskazał sytuacje, w których zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych podlega zwrotowi. Zwrot podatku przysługuje podatnikowi z urzędu, nie ma potrzeby występowania z odpowiednim wnioskiem…

32. Zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych