Zwrot kosztów noclegu pracownika niebędącego w delegacji – PIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 18 czerwca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2629/11 uznał, iż zapłata przez pracodawcę kosztu noclegu pracownika wykonującego obowiązki pracownicze w miejscu określonym w umowie o pracę (poza siedzibą przedsiębiorstwa oraz miejsca zamieszkania…

24. Zwrot kosztów noclegu pracownika niebędącego w delegacji

Kategorie: PIT.