Zwolnienie z zapłaty podatku od nieruchomości osoby niepełnosprawnej – PN

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje zwolnienia dla osób fizycznych, w tym zwolnienia dla osób niepełnosprawnych odnoszące się jednak jedynie do gruntów stanowiących działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Zwolnieni z podatku od nieruchomości, w tym wypadku, są niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Inne zwolnienia przysługują na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, na podstawie którego organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, na wniosek podatnika może m.in. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty.

Wniosek, który powinien złożyć podatnik ubiegający się o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego musi wskazać dokładnie wszelkie okoliczności, które w jego opinii uzasadniają „ważny interes”. W piśmie podatnik szczegółowo musi opisać swoją sytuację. Wniosek musi być uzasadniony oraz jak najlepiej udokumentowany.