Zwolnienie z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – POL

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego…

36. Zwolnienie z podatku od nieruchomości