Zwolnienie z opodatkowania usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych – VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione z opodatkowania są usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie…

6. Zwolnienie z opodatkowania usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych

Kategorie: VAT.