Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości – PIT

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele…

21. Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

Kategorie: PIT.